HY Industry Corporation Limited

Lasing Cutting

Poza naszymi stałymi produktami, mogliśmy świadczyć usługi lasingowego cięcia. Jest to szybki, dokładny, bezpieczny i ekologiczny sposób cięcia produktów metalowych.

lasing cutting process

steel products process

-->